Ankara Erdem Matbaası 1984’den bu güne Ankara Maliye İle Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1. Sırasındadır.

Tahsilat Makbuzu - Sipariş Fişi

Tahsilat Makbuzu: Tahsil edilen para karşılığında iki adet nüsha olarak hazırlanan ve alacaklının parasının yatırıldığını kanıtlamak için düzenlenmiş bir belgedir. Tahsilat makbuzunun aslı parayı yatıran firmada kalırken sureti ilgili şirkette verilir. Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır: Alınan ya da yapılan ödemelerde kayıtların tutulabilmesi için kullanılmaktadır. Bu ödeme havale ile, elden sıcak para ile, çek olarak yapılabilmektedir. Genel olarak şirket ya da firmaya para girişi veya çıkışı olduğu zaman kullanılması gereken bir makbuzdur.


Tahsilatlarınızı siz karşı tarafın işyerine giderek yapıyorsanız, tahsilat makbuzunun cilt olarak düzenlenmesi daha doğru olur. Bu durumda tahsilat makbuzunun aslını Müşterinize veren personeliniz, geri geldiğinde, tahsilat makbuzunun bir örneğini bilgisayarınza kaydedebilir, yada klasörleyebilirsiniz.


Tediye Makbuzu; parayı veren tarafından düzenlenen, hem kendisi hem de sorumlu olduğu kişilere söz konusu parayı verdiğini ispat edici belgedir. bu tür işlemlerde parayı veren tediye alana ise tahsildir. kısaca tediye makbuzunu para veren, tahsil makbuzunu para alan kişi düzenler.

Tahsilat Makbuzu,

Tediye Makbuzu,

Sipariş Fişi,

Aidat Makbuzu,

Sözleşme,

Makbuz, Fiş,

Tutanak,

Oto Kiralama Sözleşmesi,

Emlakçı Sözleşmesi,

Otokopili Formlar,

Teknik Servis Formu,

Hizmet Formu,

Servis Formu,

Teslim Formu,

Malzeme Talep Formu,

Sipariş Formu

Tahsilat Makbuzu - Sipariş Fişi vb.

GÜNCEL FİYATLARIMIZ AŞAĞIDADIR

matbaaciTahsilat Makbuzu Fiyatları
tahsilat makbuzu
erdem matbaasi logo faturaTahsilat Makbuzu Fiyatlarıucuz fatura
fatura örnek 12
a4 fatura
irsaliyeli fatura örnek 9
ankarada fatura basan matbaamaliye anlaşmalıMaliye İle Anlaşmalı Matbaamatbaa adres

Erdem Matbaası Ankara Maliye Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1984’den bu güne 1. Sırasındadır.

ankara fatura basımı

Fatura bastırmak için gerekli belgeler - Şirket

1- Vergi Levhası Fotokopisi

2- İmza Sirküleri Fotokopisi

3- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

4- Şirket Md.’nün Nüfus Cüzdanı Fot.

5- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi

Fatura Fiyat Listesi

erdem_matbaa_mail

FATURA - SEVK İRSALİYESİ - İRSALİYELİ FATURA

Tahsilat Makbuzu - Sipariş Fişi - vb. Form Fiyat Listesi

Zarf - Antetli Kağıt Fiyat Listesi

Kartvizit - Broşür ve Tüm Matbaa İşleri Fiyat Listesi

Dernek Alındı Belgesi - Gider Makbuzu Fiyat Listesi

Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No: 7 / 44    İskitler - Ulus / ANKARA       Tel & Fax: +90 312 311 25 84  | matbaa06@gmail.com  |   Web Tasarım & Copyright © 2007     Telif Hakları Erdem Ofset Matbaas’ına Aittir.

SOSYAL MEDYA

New RSS Feed New Podcast

Fatura bastırmak için gerekli belgeler - Şahıs

1- Vergi Levhası Fotokopisi

2- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

FATURA - SEVK İRSALİYESİ - İRSALİYELİ FATURA

erdem_matbaa_mail